Welcome to CARA Wales, agricultural and rural consultancy and advice. We offer an individual, unbiased and efficient service to help move your business forward.

CARA 3 Peaks Challenge

Ar y 25ain o Fehefin eleni, aeth tîm cwmni CARA  ati i ddringo tri chopa Cymru, sef Yr Wyddfa, Cadair Idris a Phen-y-fan mewn 24awr. Roedd hi’n ymdrech arwrol gan y tîm, a hynny ar ddiwrnod gwlypaf yr Haf!

Hoffwn ddiolch i bawb am eu cefnogaeth a’u cyfraniadau caredig, ac hefyd i Fanc Lloyds  am eu nawdd. Pleser mawr oedd cael cyflwyno siec o £3500 yr un i’r ddwy Elusen sef Tir Dewi ac Ambiwlans Awyr Cymru.

On the 25th June this year, the CARA team undertook the challenge of climbing the Welsh 3 Peaks of Snowdon, Cadair Idris and Pen-y-fan in 24hrs. It was a great team effort on what was probably the wettest day of the Summer!

We would like to thank everyone for their kind support and sponsorship and also to Lloyds Bank  for their contribution. It gave us great pleasure to present a cheque for £3500 each to the two Charities of Tir Dewi and Wales Air Ambulance.

Air Ambulance Certificate