Welcome to CARA Wales, agricultural and rural consultancy and advice. We offer an individual, unbiased and efficient service to help move your business forward.

CARA – 15 years of delivering advice

Pen-blwydd CARA yn 15 !   CARA 15-year Anniversary!

The CARA team would like to thank you for all your support and custom over the last 15 years. The Company was established on the 1st July 2005, hence we have now been trading for 15 years, providing business services and advice to rural businesses across South and West Wales. When we started we were a team of 5 members of staff, and we have now more than doubled that figure to 12 members of staff.

 As some of you may be aware, we were planning on undertaking the 3 Welsh Peaks challenge today, on the anniversary of the Company, to raise funds for the Welsh Air Ambulance and Tir Dewi. This has been postponed in light of the current situation, however we will endeavour to complete the challenge as soon as is practically possible. For those of you who have already donated, we thank you, and assure you that your donations will be held onto until we have climbed the mountains!

 We wish to thank all our customers for their loyal support, kind hospitality and friendship over the years, and look forward to many more years of forging good working relationships.

 Kind Regards

John, Iwan, Wendy and all the CARA team.

Hoffai’r tim yn CARA ddiolch yn fawr ichi am eich cefnogaeth dros y pymtheg mlynedd diwethaf. Sefydlwyd y Cwmni ar y 1af  o Orffennaf 2005, ac ers hynny rydym wedi bod yn darparu cyngor a gwasanaethau busnes i fusnesau gwledig ar draws De a Gorllewin Cymru.

Roedd 5 aelod o staff gan y cwmni yn y dyddiau cynnar, ond mae hynny wedi mwy na dwbli i 12 aelod o staff erbyn hyn. 

 Fel roedd nifer o ohonoch yn ymwybodol, roeddem wedi gobeithio cwblhau sialens y Tri Copa Cymreig, heddiw ar ddiwrnod penblwydd y Cwmni, i godi arian tuag at Ambiwlans Awyr Cymru a Tir Dewi. Bu’n rhaid inni ohirio hyn oherwydd yr amgylchiadau presennol, ond gobeithiwn gallu cwblhau’r sialens cyn gynted â bo modd. I’r rhai ohonoch sydd wedi cyfrannu yn barod, diolchwn ichi, a gallwn eich sicrhau y bydd yr arian yn ddiogel nes y byddwn wedi dringo’r mynyddoedd!

 Hoffwn ddiolch i’n holl gwsmeriaid am eu cefnogaeth ddi-ffuant, cyfeillgarwch a lletygarwch caredig dros y blynyddoedd, ac edrychwn ymlaen at ddyfodol disglair o weithio gyda’n gilydd. 

 

 Cofion Cynnes

John, Iwan, Wendy a’r tim yn CARA