Welcome to CARA Wales, agricultural and rural consultancy and advice. We offer an individual, unbiased and efficient service to help move your business forward.

Morys Ioan

Mae Morys yn fab fferm o Gaerwedros, Ceredigion ac yn gweithio i CARA fel Ymgynghorydd Amaethyddol. Ar ôl graddio o Brifysgol Aberystwyth yn 2014 gyda BSc Hons yn Amaethyddiaeth a Gwyddor Anifeiliaid, bu’n gweithio gyda chwmni bwydydd anifeiliaid fel Maethegydd am dros tair mlynedd. Ymunodd â CARA yng Ngwanwyn 2018, ac mae’n frwfrydig i weithio gyda ffermwyr ifainc yng nghefn gwlad Cymru yn y sector Amaeth. Mae wedi cyflawni Diploma ym Maeth Anifeiliaid Cnoi Cul o Brifysgol Harper Adams ac yn hoffi rheoli glaswelltir a thrafod dulliau pori.

Mae Morys yn ffermio 250 o ddefaid ac yn magu 80 o loi y flwyddyn i’w tewhau adref ar  fferm Drefach gyda’i wraig. Mae hefyd yn aelod gwithgaar o CFfI Caerwedros ac yn Gadeirydd UAC 2019-20.

Morys is a farmer’s son from Caerwedros, Ceredigion and works for CARA as an Agricultural Consultant. After graduating from Aberystwyth University in 2014 with a BSc Hons in Agriculture and Animal Science, he worked as a Nutritionist with a national feed company for over 3 years. He joined CARA in Spring 2018, and is passionate for young people working in Agriculture and the Rural communities. He has further done a National Diploma in Ruminant Nutrition at Harper Adams University and is a keen grassland manager and grazing practises.

Morys, along with his wife, farms at Drefach farm running apx 250 sheep and 80 rearing calves per year to finish. He is a keen member of Caerwedros YFC and is the Ceredigion FUW Chairman for 2019-20.